ซื่อกระหรี่มาถ่ายหนังถึงจะเย็ดไม่ค่อยร้องแต่หน้ายังได้อยู่

 

ซื่อกระหรี่มาถ่ายหนังถึงจะเย็ดไม่ค่อยร้องแต่หน้ายังได้อยู่