ไม่คิดมาก่อนเลยว่าเธอมันจะหื่นได้ขนาดนี้เร้าใจแบบสุดๆ

 

ไม่คิดมาก่อนเลยว่าเธอมันจะหื่นได้ขนาดนี้เร้าใจแบบสุดๆ