พ่อเลี้ยงเย็ดลูกพึ่งกลับจากโรงเรียนเย็ดจนหมดแรงเดิน

 

พ่อเลี้ยงเย็ดลูกพึ่งกลับจากโรงเรียนเย็ดจนหมดแรงเดิน