ว่าจะอ่านหนังสือในห้องสมุดโดนจับให้อมควยไม่ได้อ่านละ

 

ว่าจะอ่านหนังสือในห้องสมุดโดนจับให้อมควยไม่ได้อ่านละ