นี่แหละที่เขาเรียกว่าอย่าคิดลองดีกับดุ้นใหญ่แบบนี้นะเธอ

 

นี่แหละที่เขาเรียกว่าอย่าคิดลองดีกับดุ้นใหญ่แบบนี้นะเธอ