อยากเข้าไปช่วยเธอจริงๆเลย ช่วยด้วยดุ้นมันคงจะดีกว่านี้

 

อยากเข้าไปช่วยเธอจริงๆเลย ช่วยด้วยดุ้นมันคงจะดีกว่านี้