ไปเที่ยวทะเลกับฝรั่ง สุดท้ายได้เป็นเมียของฝรั่งดุ้นใหญ่

 

ไปเที่ยวทะเลกับฝรั่ง สุดท้ายได้เป็นเมียของฝรั่งดุ้นใหญ่