ก็คนมันเงี่ยนให้ทำยังไงได้แหละนะ ช่วยมาทำให้หายหน่อย

 

ก็คนมันเงี่ยนให้ทำยังไงได้แหละนะ ช่วยมาทำให้หายหน่อย