หน้าตาไม่สวย แต่ว่าถ้าได้ลองดูดควยจะเลียให้ล้มเลยแหละ

 

หน้าตาไม่สวย แต่ว่าถ้าได้ลองดูดควยจะเลียให้ล้มเลยแหละ