บ้านนี้มีเสียว ชายทั้งหลายเสียเงินกันไปเพื่อบำบัดเงี่ยนแบบนี้นี่เอง

 

บ้านนี้มีเสียว ชายทั้งหลายเสียเงินกันไปเพื่อบำบัดเงี่ยนแบบนี้นี่เอง