อะไรเนี่ยไปออกกำลังกายกันอยู่ดีๆ แต่ว่าสุดท้ายก็ออรอลกัน

 

อะไรเนี่ยไปออกกำลังกายกันอยู่ดีๆ แต่ว่าสุดท้ายก็ออรอลกัน