นี่แหละของดีเลย มีหอยให้เลือกมากมายหลายประเภทเลย

 

นี่แหละของดีเลย มีหอยให้เลือกมากมายหลายประเภทเลย